......SME KAMENNÁ PREDAJŇA
FUNGUJÚCA OD ROKU 1 9 9 1 .......

Obchodné podmienky

Objednaný tovar si môžte prevziať priamo v našej predajni vo Zvolene nám.SNP 26, alebo Vám ho zašleme prostredníctvom slovenskej pošty resp. UPS.
Pri objednávke účtujeme prepravné 3€ poštou alebo prepravné 10€ UPS-kou.
Ak cena objednaného tovaru presiahne 50€ zašleme Vám ho poštou Z D A R M A , na naše náklady.
Ak cena objednaného tovaru presiahne 200€ zašleme Vám ho UPS-kou Z D A R M A, na naše náklady.


Tovar, ktorý máme momentálne na sklade, obdržíte najneskôr do 3 dní od potvrdenia objednávky.
Ak tovar nie je momentálne skladom, dodacia doba bude upresnená telefonicky alebo e-mailom..

Objednaný tovar zasielame na dobierku.
Cenu tovaru zaplatíte v hotovosti kuriérovi pošty resp. UPS-ky pri dodaní tovaru na Vami určenú adresu kdekoľvek v SR.

Záručná doba na celý sortimnent ponúkaného tovaru je 2 roky.

Batérie majú záruku 6 mesiacov na uvedenú kapacitu + 18 mesiacov na funkčnosť.
Ku každému tovaru je priložený vyplnený originálny záručný list, na ktorom sú uvedené všetky servisné strediská, ktoré realizujú záručný resp.pozáručný servis. V prípade, že máte priložený záručný list SAT ELECTRONIC, je záruka realizovaná priamo cez našu predajňu. Neoddelitelnou súčasťou záručného listu je priložený blok z registračnej pokladne, alebo faktúra.
Pri spotrebných tovaroch / batérie,médiá,brašny,káble,a pod./  nie je záručný list priložený a pre prípadnú reklamáciu slúži len faktúra. 

 

Reklamačný poriadok 

                                                     
1.       ÚVOD
 
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc
pritom z Občianskeho zákonníka,Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
2.       ZÁRUČNÁ DOBA
 
Firma SAT ELECTRONIC zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Na batérie do mobilných telefónov, fotoaparátov a videokamier je záruka 6 mesiacov na kapacitu a 18 mesiacov na funkčnosť. 
3.      ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník právo odstúpenia od zmluvy uplatní e-mailom. Zákazník vráti tovar na vlastné náklady nepoškodený v pôvodnom obale, do 7 dní ako uplatnil právo odstúpenia od zmluvy. Tovar nesmie javit známky používania a musí byť kompletný aj s príslušenstvom. Predávajúci sa zaväzuje vráti zákazníkovi uhradenú sumu za tovar do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.
 
4.        UPLATNENIE REKLAMÁCIE
      
a) Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v  jednom z autorizovaných servisov, ktorých adresy a telefónne kontakty nájde na záručnom liste (podľa §625 Obč. zák.), alebo mu budú poskytnuté predávajúcim, taktiež si može uplatniť právo na opravu u predávajuceho, ktorý zabezpečí opravu v autorizovanom servise. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Reklamovaný výrobok musí kupujúci dopraviť do záručného servisu alebo do predajne na vlastné náklady.
b)       Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.).Vybavenie záručnej reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní.
c)      Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
 
5.       VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 
Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
a.     je predložený originálny záručný list,
b.     je predložený doklad o zaplatení,
c.     tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúci je vo vlastnom záujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory)  z reklamovaného tovaru.
 
6.       POVINNOSTI SERVISU VOČI REKLAMUJÚCEMU
 
a)       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
b)       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)
c)       Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčastne má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
d)       Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).
e)       Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 8. c) (podľa §19 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 
 
          Alternatívne riešenie sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

          

 • Telefonické objednávky
        0905 611618

   

 • Doprava poštou zadarmo
  -  objednávky nad 50 €
 • Doprava UPS zadarmo
  -  objednávky nad 100 €
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Väčšina tovarov

     SKLADOM